Η ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας lazaripharmacy.gr ανήκει στην εταιρεία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Φαρμακοποιό Άννα Λάζαρη και τον Φαρμακοποιό Νικόλαο Ζησόπουλο. Η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση: Σουηδίας 29 στο Αργοστόλι, ΤΚ28100 , Κεφαλονιά, ΑΦΜ 800778958, ΔΟΥ Αργοστολίου.

Για ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις, σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση Σουηδίας 29 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ΤΚ 28100 ή στα τηλέφωνα: 2671023288, 6942838367, 6977408600 ή μέσω φαξ: 2671023289.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και η εγγραφή σε αυτόν συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των όρων χρήσης. Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με το σύνολο αυτών των Όρων, καλείται να μην χρησιμοποιήσει τον παρόντα δικτυακό τόπο. Το lazaripharmacy.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ. Οι χρήστες/επισκέπτες παρακαλούνται να διαβάζουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς αυτοί δεσμεύουν όλους τους χρήστες/επισκέπτες του.

Το lazaripharmacy.gr δικαιούται χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει ή/και να τροποποιήσει τους Όρους χρήσης, κατά την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο καθώς επίσης και να μεταβάλλει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Το lazaripharmacy.gr δικαιούται ακόμα χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει σε φύση και περιεχόμενο τον παρόντα δικτυακό τόπο και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρεμποδιστεί από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του lazaripharmacy.gr.

Η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες για τους οποίους το lazaripharmacy.gr δεν φέρει ευθύνη όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ.

Η μη ενάσκηση από το lazaripharmacy.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους Όρους χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. 

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον δικτυακό τόπο, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το lazaripharmacy.gr.

Η περιήγηση σας, η αποστολή παραγγελιών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο lazaripharmacy.gr, συνιστά επικοινωνία με ηλεκτρονικό τρόπο και συνεπάγεται αποδοχή από εσάς του δικαιώματος του lazaripharmacy.gr, κατ’ αντιστοιχία, να επικοινωνεί μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Η αποστολή παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύναται να πραγματοποιηθεί είτε από επισκέπτη της ιστοσελίδας είτε από εγγεγραμμένο χρήστη. Ως εγγεγραμμένος χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να δείτε παλαιότερες παραγγελίες που έχετε πραγματοποιήσει και δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Η εγγραφή σας ως χρήστη γίνεται από την ιστοσελίδα εισόδου του e-shop με τη επιλογή «Εγγραφή» και εν συνεχεία δηλώνετε το Όνομα Χρήστη (user name) και τον Κωδικό (password) που επιθυμείτε, στοιχεία τα οποία σας εξασφαλίζουν τις επιπλέον δυνατότητες σε σχέση με τον απλό επισκέπτη.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ζητήσει να πληροφορείται για νέα προϊόντα και προσφορές μέσω λήψης newsletter στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, εάν δηλώσει ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή. Ο χρήστης/επισκέπτης όταν επιθυμεί μπορεί να ζητήσει διακοπή λήψης της υπηρεσίας αυτής. 

Το lazaripharmacy.gr καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων, δε φέρει όμως ευθύνη για τυχόν ελλείψεις προϊόντων από τις εταιρείες. Ο ιστότοπος ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις με το μήνυμα «Μη Διαθέσιμο». Όταν ο Πελάτης εκδηλώνει ενδιαφέρον για κάποιο προϊόν με τον χαρακτηρισμό ‘’Διαθέσιμο’’, του αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι όντως υπάρχει το προϊόν στο φαρμακείο μας και ότι θα προχωρήσει η παραγγελία του. Στην περίπτωση που το προϊόν για το οποίο ενδιαφερθήκατε είχε λανθασμένα το χαρακτηρισμό ‘’Διαθέσιμο’’ λόγω δυσλειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider), δυσλειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP),δυσλειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη ή λόγω του ότι πραγματοποιήσατε την παραγγελία σε μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο ενημερώναμε την ιστοσελίδα για τη διαθεσιμότητα, σας αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα για την μελλοντική διαθεσιμότητα του προϊόντος ώστε να κρίνετε εάν θα διατηρήσετε την παραγγελία σας ή αν θα την ακυρώσετε. Στην δεύτερη περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας εξαιτίας του ανωτέρω λάθους διαθεσιμότητας, εάν δεν είχατε επιλέξει πληρωμή κατά την παραλαβή αλλά προκαταβάλατε το ποσόν (σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω πιστωτικής κάρτας), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να μας δώσετε τα στοιχεία του δικού σας τραπεζικού λογαριασμού ώστε να σας επιστραφεί το ποσό σε αυτόν (βλέπε Επιστροφές και Ακυρώσεις).

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%, 13% ή 23% ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων. Το lazaripharmacy.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές ανάλογα με την εκπτωτική πολιτική του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, την εκάστοτε εμπορική πολιτική των προμηθευτών μας και τις τυχόν υποχρεωτικές μεταβολές του Φ.Π.Α. συγκεκριμένων προϊόντων.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του lazaripharmacy.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα πωλήσεων από απόσταση.

 

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενό του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί παροχή συμβουλής ή προτροπής έμμεσα ή άμεσα προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Οι παρεχόμενες, μετά από επικοινωνία σας μαζί μας, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα υγείας, πρόληψης, καλλωπισμού και αισθητικής προσφέρονται αποκλειστικά από επιστήμονες φαρμακοποιούς εργαζόμενους και στο φυσικό μας κατάστημα (Λάζαρη Άννα και Ζησόπουλο Νικόλαο). Τέτοιες τυχόν πληροφορίες και συμβουλές παρέχονται μόνο προς ενημέρωση χωρίς να αντικαθιστούν ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας. Οι συμβουλές και πληροφορίες που παρέχονται από εμάς ως απάντηση ερωτημάτων χρηστών δίδονται με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των πληροφοριών που μας μεταφέρει ο χρήστης για το πρόβλημα που μας περιγράφει, καθώς δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες αυτές. Σε περίπτωση αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών του χρήστη, δεν φέρουμε ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών ούτε ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή. Η χρήση προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής που διατίθενται από τον ιστοχώρο μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. To lazaripharmacy.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και βλάβες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε λάθος επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η δική μας ευθύνη στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής (βλέπε όροι επιστροφής και ακύρωσης). 

To lazaripharmacy.gr δεν ευθύνεται για την κακή κατάσταση παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo lazaripharmacy.gr και εφόσον έλαβε όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε.

To lazaripharmacy.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία, καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει σε λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ lazaripharmacy.gr.

To lazaripharmacy.gr δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή, εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε δική μας υπαιτιότητά, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του lazaripharmacy.gr. 

Το lazaripharmacy.gr δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του lazaripharmacy.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το lazaripharmacy.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Το lazaripharmacy.gr δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το lazaripharmacy.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία και καλεί τους χρήστες/επισκέπτες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Το lazaripharmacy.gr δεν φέρει ευθύνη για ζημία, βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιείται από τον χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το lazaripharmacy.gr.

Το lazaripharmacy.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Το lazaripharmacy.gr για να διευκολύνει την πρόσβασή των χρηστών/επισκεπτών στην ιστοσελίδα μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι: φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αποτελούν ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο και τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το lazaripharmacy.gr.

 

Υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. και να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του lazaripharmacy.gr, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για μετάδοση ή δημοσιοποίηση υλικού το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το lazaripharmacy.gr. 

Η μη συμμόρφωση χρήστη/επισκέπτη με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους χρήσης, παρέχει το δικαίωμα στο lazaripharmacy.gr να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση κληθεί να καταβάλλει το lazaripharmacy.gr, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο lazaripharmacy.gr άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

Το lazaripharmacy.gr σας χορηγεί περιορισμένη άδεια παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να μην τροποποιείτε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ούτε να αναπαράγετε ή να παρουσιάζετε δημοσίως, ή να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.

Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του lazaripharmacy.gr επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο χρήστης επισκέπτης υποχρεούται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του ή να προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο lazaripharmacy.gr.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μόνο με συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί η ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία ή πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του lazaripharmacy.gr ή τρίτων (συνεργαζόμενων παρόχων περιεχομένου) και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του lazaripharmacy.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα συνιστά αποδοχή των εξουσιών του δικαιούχου κατά τα άρθρα 3 και 4 του νόμου Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» και συνεπώς οποιαδήποτε πράξη αντίθετη προς τις διατάξεις του επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά. Η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το lazaripharmacy.gr μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

 

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από το lazaripharmacy.gr περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών και την εκτέλεση των παραγγελιών τους και δε μεταβιβάζονται από το lazaripharmacy.gr προς τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών (διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων στα πλαίσια ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά), εκτός εάν αυτά (τα προσωπικά δεδομένα) ζητηθούν από Δημόσια Αρχή ή το περιεχόμενο της επικοινωνίας θίγει το lazaripharmacy.gr. Προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται μόνο στο σύστημα δεδομένων της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει επιλέξει την αντίστοιχη συναλλαγή.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών, διέπονται από την σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (διατάξεις του Ν.2251/1994, οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003, Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.) και του παρόντες Όρους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. 

Για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας από τρίτους, καλείστε να μην αποκαλύπτετε όνομα χρήστη, κωδικό και προσωπικά στοιχεία τρόπου πληρωμής και να εξέρχεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιήγησης στο lazaripharmacy.gr. Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύμητη δραστηριότητα μέσω του λογαριασμού σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου που ζητούνται περιορίζονται σε όσα είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτησή τους και συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται για:

  • Την επεξεργασία και εκτέλεση παραγγελιών 
  • Την παροχή της υπηρεσίας newsletter
  • Την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω e-mail
  • Την προσαρμογή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στις ανάγκες σας

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τη διακοπή της αποστολής από το lazaripharmacy.gr ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού όπως και να ζητήσει εγγράφως την διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, την δέσμευσή, την μη διαβίβασή ή την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων βάσει του ν. 2472/1997.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους και το lazaripharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ομοίως, το lazaripharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του, προσωπικών δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Στην περίπτωση που ζητήσει ο χρήστης/επισκέπτης πληροφορίες/συμβουλές, για θέματα υγείας, πρόληψης, καλλωπισμού και αισθητικής από εμάς και που μας αποστείλει για το σκοπό αυτό ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να έχει επίγνωση ότι ο τρόπος αυτός επικοινωνίας γενικά δεν αποτελεί την πλέον ασφαλή επιλογή και ότι ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των μηνυμάτων από τρίτους.

Το lazaripharmacy.gr χρησιμοποιεί cookies, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν δυνατή η παροχή σημαντικών υπηρεσιών όπως κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη και αποτελούν αρχεία που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον υπολογιστή σας. Αν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies και επιλέξετε έτσι την απόρριψή τους μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης στον browser, καθιστάτε δυσκολότερη ή και αδύνατη την χρήση κάποιων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με του φυσικού καταστήματος ενδέχεται όμως να υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις διαφοροποίηση στις εκπτώσεις.
  • Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου, ούτε μπορούμε να παραλάβουμε και να εκτελέσουμε συνταγές.